PHÁP LUẬT DÂN SỰ

07/05/2020

- Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, đơn từ, giải pháp giải quyết tranh chấp;

- Đại diện ủy quyền hoặc tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng trong quá trình khởi kiện, thụ lý, hòa giải, xét xử, thi hành án dân sự;

Xem thêm >>