- Tư vấn, đại diện ủy quyền cho doanh nghiệp – doanh nhân giải quyết các vụ việc liên quan đến kinh doanh thương mại;
- Tư vấn về đầu tư, kinh doanh, góp/ chuyển nhượng vốn; Hoạt động thương mại, môi giới;
- Tư vấn hoặc đại diện đàm phán, soạn thảo, rà soát hợp đồng thương mại với các đối tác trong và ngoài nước;
- Tư vấn về quản lý, sử dụng lao động, bảo hiểm xã hội;
- Tư vấn và đại diện giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải, tòa án, trọng tài thương mại;
- Đại diện theo ủy quyền, tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho doanh nhân, doanh nghiệp trong các vụ án dân sự, kinh tế, thương mại;
- Tư vấn về kế hoạch, tổ chức thực hiện, quản lý, điều hành và kiểm soát trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
 

PHÁP LUẬT DÂN SỰ

07/05/2020

- Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, đơn từ, giải pháp giải quyết tranh chấp;

- Đại diện ủy quyền hoặc tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng trong quá trình khởi kiện, thụ lý, hòa giải, xét xử, thi hành án dân sự;

Xem thêm >>