- Tư vấn pháp luật, soạn thảo các đơn từ: tố cáo, trình báo, yêu cầu,…
- Tham gia bào chữa cho bị can, bị cáo, tham gia bảo vệ quyền, lợi ích cho người bị hại, người có quyền lợi liên quan;
 

PHÁP LUẬT DÂN SỰ

07/05/2020

- Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, đơn từ, giải pháp giải quyết tranh chấp;

- Đại diện ủy quyền hoặc tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng trong quá trình khởi kiện, thụ lý, hòa giải, xét xử, thi hành án dân sự;

Xem thêm >>