- Tư vấn pháp lý nhà đất: Mua bán, chuyển nhượng QSDĐ; Tách thửa; Thừa kế đất đai,…; Tư vấn thủ tục cấp GCNQSDĐ

- Đăng ký chuyển quyền quyền sử dụng đất: Thực hiện thủ tục sang tên QSDĐ.

- Hồ sơ liên quan đến nhà đất: Xin cấp giấy phép xây dựng; Xin tách thửa; Chuyển mục đích sử dụng đất,…

- Soạn thảo hợp đồng thông dụng về đất đai: Hợp đồng đặt cọc, mua bán, tặng cho, cho thuê QSDĐ,…