- Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo di chúc; 

- Tư vấn pháp luật liên quan đến thừa kế như: quyền thừa kế, di sản thừa kế, thời điểm mở thừa kế, thừa kế thế vị,…

- Khai nhận, phân chia di sản thừa kế đất đai: Làm thủ tục khai nhận, phân chia, từ chối, cam kết,… đối với di sản thừa kế tại văn phòng công chứng.