- Tư vấn thủ tục kê khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập;

- Thực hiện hồ sơ đăng ký thuế: Kê khai và nộp thuế môn bài; Chốt thuế; Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử,…