- Hợp đồng theo vụ việc, theo tháng, Quý, 6 tháng đến 24 tháng,…
- Tư vấn trong hoặc ngoài giờ hành cho doanh nghiệp, Ban điều hành hoặc riêng từng chức danh quản lý…
 

PHÁP LUẬT DÂN SỰ

07/05/2020

- Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, đơn từ, giải pháp giải quyết tranh chấp;

- Đại diện ủy quyền hoặc tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng trong quá trình khởi kiện, thụ lý, hòa giải, xét xử, thi hành án dân sự;

Xem thêm >>