- Xin cấp, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Xin chấp thuận góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài