Hình thức thanh toán

Thanh toán online qua tài khoản ngân hàng:

  • Chủ tài khoản: Công ty Luật TNHH TRƯƠNG THÀNH THIỆN
  • Số tài khoản: 177998888
  • Ngân hàng TMCP Á Châu(ACB) - Chi nhánh An Phú, Tp.HCM
Dịch vụ Phí dịch vụ Ghi chú
Hồ sơ nhà đất Liên hệ Nội dung.
Hồ sơ thành lập doanh nghiệp Liên hệ Nội dung.
Hồ sơ đăng ký thuế ban đầu Liên hệ Nội dung
Hồ sơ ly hôn Liên hệ Nội dung
Hồ sơ di chúc - thừa kế Liên hệ Nội dung
Hồ sơ hộ tịch Liên hệ Nội dung.
Hồ sơ khác Liên hệ Nội dung.
Các vụ án, việc dân sự Liên hệ Nội dung.
Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp - tư nhân Liên hệ Nội dung
Hộp đồng tư vấn pháp lý thường xuyên tại doanh nghiệp Liên hệ Nội dung.
Tham gia tố tụng vụ án hình sự Liên hệ Nội dung.
Tham gia tố tụng vụ án hành chính Liên hệ Nội dung.